Skogsby lund naturreservat

Skogsby lund är ett av Ölands äldsta och minsta naturreservat. Den lilla lunden är belägen strax söder om Ölands Folkhögskola och tillhör inte de mest kända naturreservaten på Öland.

Utmärkande för reservatet är de gamla ekarna i vars sällskap bl.a. murgröna och hassel trivs. På våren är marken täckt av blommor i olika färger medan sommartid när trädens kronor slutit sig blommar här bl.a. orkidén skogsknipprot.

För att hitta till reservatet får man passera en bevattningsdamm där det går alldeles utmärkt att gå på vallen runt dammen.

Vid den första anblicken ger lunden intryck av att vara en helt igenvuxen lövskog

Skylten vid lunden måste vara en av Ölands äldsta skyltar för naturområden. I bakgrunden syns några av de välmående murgrönorna i området

Lite längre in i lunden är det glesare i buskskiktet

Vallen kring dammen är en bra stig för att ta sig till naturreservatet och för den som är intresserad av fåglar kan det särskilt på våren vara intressant att spana efter vad som finns i dammen

Tidigt på våren är det gott om blåsippor i lunden

Vitsipporna hjälper till att lysa upp marken under tidig vår

Sommartid kan man träffa på orkidén skogsknipprot i markvegetationen

Mellan lunden och folkhögskolan finns denna minnessten som påminner om den första landningen med flygplan på Öland år 1914

Flera bilder från Skogsby lund naturreservat finns i vårt bildarkiv hos databasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Skogsby lund naturreservat

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos. Direktlänkar: Olandsfokus / Kennerth Kullman eller Cilla / Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star