Getterum med norra udden

Getterums naturreservat strax söder om norra Ölands norra uddes fyr är ett litet område med en strandäng vid Grankullaviken som används som naturbetesmark. Området vid norra uddens fyr är ett populärt besöksmål.

Getterum naturreservat är beläget alldeles sydost om vägen till Ölands norra uddes fyr
Reservatet innehåller bl.a. en öppen betesmark med omgivande vegetation
Betade strandängar vid Grankullaviken söder om fyren
Fyren Långe Erik vid Ölands norra udde
Strandastern trivs vid stranden intill fyren

Flera bilder från Getterum naturreservat och från Ölands norra udde finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Getterum naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star