Konungsbacken

Naturreservatet Konungsbacken tillhör väl inte de mera kända utflyktsmålen på Öland. Området ligger alldeles i närheten av Skogsby, vid vägen mot byn Kalkstad, och är en del av det stora lövskogsområdet Mittlandsskogen. Reservatet tillhör den sydligaste delen av mittlandsskogen och ligger i gränslandet mellan lövskogsområdet och de öppna alvarsmarkerna längre söderut. Naturreservatet utmärker sig med sitt stora innehav av den sällsynta vresalmen.

Höstfärger vid Konungsbacken naurreservat
Traditionell trägrind i reservatet
Vresalm med sina grova rotben.
Brukningsväg kantad av svalört under tidig vår
I markfloran växer frodiga hålnunneört
Blåsipporna är ett pålitligt vårtecken

Flera bilder från Konungsbacken naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Kunungsbacken naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star