Jordtorpsåsen

Jordtorpsåsen, i närheten av Algutsrum, är en väl markerad höjdrygg i landskapet med fuktiga partier på båda sidor. Hela åsen är ett lättillgängligt och populärt strövområde som till viss del är naturreservat. På höjdryggen finns fornlämningar från järnåldern. Norr om åsen finns Nötbrunnkärret, ett mycket artrikt orkidekärr och området är också känt för att vara en artrik insektslokal.

Betande ungdjur på Jordtorpsåsen
Hela åsen är rik på fornlämningar
Soluppgång vid Kvarnbacken i åsens östra del
Jordtorpsåsen är rik på insekter av alla slag, här en bladbagge Chrysolina haemoptera
Nötbrunnkärret nedanför åsen är ett orkidérikt kärr
Våren är fältsippornas tid vid Jordtorpsåsen
I markerna kring åsen växer flera slags orkidéer som här Göknycklar
I området kring åsen finns vackra krönta stenmurar som inte är kompletterade med taggtråd eller elstängsel utan fortfarande fyller sin funktion som hägn

Flera bilder från Jordtorpsåsens naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Jordtorpsåsens naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star