Ismantorp

Ismantorp naturreservat är en del av Ölands mittlandsskog. Reservatet består av blandad ädellövskog med inslag av våtmarker. Alldeles i närheten av reservatet ligger Ismantorp fornborg.

Landsvägen genom Ismantorp naturreservat
Gammal mossbevuxen stenmur som är ett av mittlandsskogens signum
Fåren håller marken öppen kring fornborgen
Vit Skogslilja som främst har sina växtplatser på Öland i Bödaskogen finns också vid fornborgen
Nattviol lyser upp markerna kring fornborgen i skymningen
Efter vandring i naturreservatet eller vid fornborgen är det gott med fika i den närbelägna kaffestugan

Flera bilder från Ismantorp naturreservat och fornborgen finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Ismantorp naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star