Karlevi alvar naturreservat

Karlevi alvar är en del av Stora Alvaret på Öland och består egentligen av två naturreservat, det norra och det södra. Alvaret är beläget i den nordvästra delen av Stora Alvaret och ingår i Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap. Området är lättillgängligt från den parkeringsplats som finns i byn Karlevi vid väg 136. Vid parkeringsplatsen kan man börja sin vandring eller cykeltur ut på den rösade gamla brukningsvägen. Utöver den lättframkomliga vägen erbjuder Karlevi alvar bl.a. fornminnen, besök vid den s.k. mittmuren, våtmarker och mängder av orkidéer på våren.

Cykel- och vandringsleden på Karlevi alvar är väl markerad med stenrösen

Betande kor hjälper till att hålla alvaret öppet

På våren blommar mängder med orkidéer som här Adam och Eva i gult och lila

Vårens orkidéer är färgklickar i alvarsmarken

Under högsommaren blommar rikligt med axveronika på alvaret

En urgammal slingrande alvarsväg syns nu som en fördjupning i marken

Långt ut på alvaret i det till synes oändliga landskapet finns fornlämningen Präströr som inte lämnar någon besökare oberörd på grund av det mäktiga intrycket i det stora landskapet

Vägen på alvaret kan vara lite blöt ibland särskilt som här där våtmarken Tranekärr har delat med sig av sitt vatten

Allra längst ut i öster på Karlevi alvar når man den s.k. mittmuren, en mur som löper i nordsydlig rikting över hela Stora Alvaret och är gräns mellan de västra och östra byarna på södra Öland

Flera bilder från Karlevi alvar naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Karlevi alvar naturreservat

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos. Direktlänkar: Olandsfokus / Kennerth Kullman eller Cilla / Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star