Halltorps Hage

Halltorps Hage vid Ekerum är en mycket värdefull ädellövskog som innehåller flera gamla ekar och inslag av rena avenboksbestånd. Här finns också den sällsynta skalbaggen stora ekbocken. Naturreservatet är ett av Ölands mest kända och välbesökta. Reservatet är lättillgängligt med väl markerade strövstigar och det finns också en slinga som är handikappvänlig.

Huvudingången till Halltorps Hage är informativ och välkomnande

Handikappvänlig stig runt de gamla ekarna och skön sittplats där man kan njuta av den unika miljön

De äldsta ekjättarna är inhägnade för att skyddas

Ytskiktet på en flera hundra år gammal ek med mängder av insektshål

S.k. mulmholk uppsatt för hjälp åt bl.a. skalbaggar och fladdermöss i ett område med avenbokskog

I reservatet finns mindre våtmarker insprängda

Område med silvergrå avenbokstammar ger ett närmast mystiskt intryck

Under vår och försommar blommar bl.a. orkidén Sankt Pers Nycklar i reservatet

Den sällsynta orkidén Guckusko blommar i vart fall vissa år i en löväng i reservatet

Försommargrönska vid en slingrande stig genom den ljusa avenbokskogen

Strövstigarna och vägarna i reservatet är väl iordninggjorda och inbjuder till promenader

Kustremsan utefter Kalmarsund

Strövstig utefter kusten i reservatets norra del
Lugnt vatten vid Kalmarsunds kust

Flera bilder från Halltorps Hage naturreservat finns i vårt bildarkiv hos databasen Flickr

Länk till Länsstyrelsens information om Halltorps Hage naturreservat

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star