Sjöstorp

Sjöstorp naturreservat är beläget djupt in i Bödaskogen och består främst av våtmarker och urskogslikande skog. Ett av de mera svårtillgängliga naturreservaten på Öland.

Skogsbilvägen genom naturreservatet
På sommaren kan det vara svårt att hitta in i reservatet p.g.a. den frodiga växtligheten
Blandskog som inte tillhör de äldsta delarna i reservatet
Gammal ek med kraftiga rotben i ett lövskogsdominerat område

Flera bilder från Sjöstorp naturreservat finn i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Sjöstorp naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star