Kvinnsgröta alvar

Kvinnsgröta alvar på sydöstra Öland är ett omväxlande alvar med mycket torra partier, skogsdungar och fuktstråk. Här finns också ett antal fornlämningar.

Den spikraka vägen till Kvinnsgröta by på sydöstra Öland
En vacker gammal stenvalvsbro över en kanal är det första som möter besökaren på alvaret
Beteshagarna i den östra delen är omgärdade av vackra stenmurar
På våren är det gott om fuktiga partier på alvaret
Tusenskönor kan vissa år täcka marken som en vit matta

Flera bilder från Kvinnsgröta alvar naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Kvinnsgröta alvar naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star