Marsjö sjömarker

Markerna utmed östra Ölands flacka och flikiga kust kallas för sjömarker. Dessa är värdefulla häcknings- och rastlokaler särskilt för vadarfåglar. Marsjö sjömarker naturreservat ingår i ett sammanhängande område med flera andra sjömarksreservat på nordöstra Öland.

Betesdjur ”on the go” hälsar välkommen till Marsjö sjömarker
Det råder tillträdesförbud till stora delar av sjömarkerna under fåglarnas häckningstid
Hjulspår leder in till det öppna landskapet i sjömarkerna
Gammal mossig stenmur i den del av naturreservatet som har lite tätare vegetation
Grönare kostig än denna går knappast att hitta
Aurorafjäril – en av de insekter som trivs i sjömarkerna
Majviva är något av en karaktärsväxt i de fuktiga partierna
Klöverärt är en annan växt som gillar de frodigare områdena i naturreservatet

Flera bilder från Marsjö sjömarker naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Marsjö sjömarker naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star