Degerrörsbacken

Degerrörsbacken är ett under lång tid beteshävdat område som bl.a. omfattar ett stort järnåldersgravfält och det är dessutom såväl botaniskt som entomologiskt intressant.

Fornlämningarna framträder bra i det välbetade området
Vår i naturreservatet Degerrörsbacken
Grönvit nattviol trivs i de mera frodiga delarna av reservatet
Morgonsol med mossbelupna stenar i en kantzon av Degerrörsbacken
Skogsviolerna trivs bland stenarna i naturreservatet
Skalbaggen Grön Sandjägare, Cicindela campestris, får representera alla de insekter som trivs i naturreservatet

Flera bilder från Degerrörsbacken naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Degerrörsbackens naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star