Tomteby

Tomteby naturreservat är beläget mitt på Öland vid Räpplinge sydost om Borgholm. Reservatet är det nordligaste av de naturreservat som bildats till skydd för Mittlandsskogen. Skogen är av varierat slag i reservatet.

Väg och info vid Tomteby naturreservat
Ett av mittlandsskogens signum, mossklädda stenmurar
Det naturliga kretsloppet pågår
En stig genom den självgallrade lövskogen i naturreservatet
Vitsippor är också ett av mittlandsskogens signum

Flera bilder från Tomteby naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Tomteby naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star