Ölandsbilder - Naturreservat

Startsida

Bilder från naturreservat på Öland

Öland, solens och vindarnas ö, har en mängd olika naturtyper. Här finns bl.a. det vidsträckta Stora Alvaret på södra delen, den stora lövskogen mittlandsskogen mitt på ön, den karga stenkusten på den nordvästra delen, de unika sjömarkerna vid Östersjökusten och det stora barrskogsområdet i Böda på norra Öland.

För att skydda och bevara öländska naturmiljöer har det inrättats ett stort antal naturreservat på ön. För närvarande finns det 89 naturreservat på Öland. Alla dessa naturområden är väl värda ett besök och är i regel lätta att hitta till och har i många fall väl iordninggjorda strövstigar.

Här på denna webbplats olandsbilder.com presenterar vi bilder från de olika naturreservat som finns på Öland.

Hitta det naturreservat som du är intresserad av antingen genom de gruppvisa menyerna upptill eller genom att klicka på naturreservatets bild i den alfabetiska översikten här.

Albrunna alvar
Albrunna lund
Alvlösa alvar
Arontorp naturreservat
Beijershamn
Bjärby alvar
Borga Hage – Slottsskogen
Borgs by – Gråborg
Byrums raukar
Böda backar
Böda prästgård
Bödakustens västra
Bödakustens östra
Dalby lund
Degerrörsbacken
Djurstad träsk
Dröstorp
Dyestad
Eckelsudde
Frösslunda
Färjestadens dämme
Gammalsby sjömarker
Getterum med norra udden
Gillsättra
Gynge alvar
Gårdby alvar
Gårdby sandhed
Gösslunda
Hagelstad
Halltorps Hage
Hammarby – Smedby alvar
Hjälmstad sjömarker
Holmetorp
Horns Kungsgård
Hulterstad alvar
Högenäs orde
Hönstorp
Hörninge mosse
Idegransreservatet
Isgärde
Ismantorp
Jordtorpsåsen
Kalkstad
Karlevi alvar
Ottenby
Rösselkärret
Skogsby lund
Tujaskogen

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star