Ölandsbilder - Naturreservat

Startsida

Bilder från naturreservat på Öland

Öland, solens och vindarnas ö, har en mängd olika naturtyper. Här finns bl.a. det vidsträckta Stora Alvaret på södra delen, den stora lövskogen mittlandsskogen mitt på ön, den karga stenkusten på den nordvästra delen, de unika sjömarkerna vid Östersjökusten och det stora barrskogsområdet i Böda på norra Öland.

För att skydda och bevara öländska naturmiljöer har det inrättats ett stort antal naturreservat på ön. För närvarande finns det 89 naturreservat på Öland. Alla dessa naturområden är väl värda ett besök och är i regel lätta att hitta till och har i många fall väl iordninggjorda strövstigar.

Här på denna webbplats olandsbilder.com presenterar vi bilder från de olika naturreservat som finns på Öland.

Hitta det naturreservat som du är intresserad av antingen genom menyn ”Naturreservat på Öland” upptill eller genom att klicka på naturreservatets bild i den alfabetiska översikten här.

Alvlösa alvar
Beijershamn
Gårdby alvar
Halltorps Hage
Karlevi alvar
Rösselkärret
Skogsby lund
Ottenby

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star