Västra Sörby

Västra Sörby är ett av Ölands senaste naturreservat, bildat i december 2020. Naturreservatet är beläget i närheten av Halltorp på mellersta Öland och utgör en länk mellan mittlandsskogen och kustskogen vid Halltorps hage naturreservat. Området, som idag till stora delar består av igenvuxen och självgallrad lövskog, är en viktig naturmiljö med mängder av skyddsvärda objekt. Ambitionen vid bildandet av reservatet är att området ska vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

Vackert mossbevuxen gammal stenmur vid ett s.k. hässle i naturreservatet
Sådana här vindfällen i reservatet är ett eldorado för bl.a. flera slags skalbaggar
Kraftiga murgrönor växer på flera träd i området
Vissa träd verkar vara mer omtyckta än andra av den slingrande murgrönan
Den vintergröna murgrönan ser i alla fall till att trädkronorna är gröna även vintertid
Det finns kattugglor i skogen. Här har ugglorna fått hjälp med bostad.
En av våtmarkerna, Vitlerskärren, i Västra Sörby naturreservat
Rastplats för oss med stövlarna på
Hela reservatet är inte tätvuxen skog utan här finns också fina ekhagar

Flera bilder från Västra Sörby naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star