Hörninge mosse

Hörninge mosse, några kilometer österut från Köpingsvik, är en gammal torvmosse som restaurerats på senare år. Området är inte ett egentligt naturreservat utan snarare ett naturområde som gjorts lättillgängligt för allmänheten. Mossen är en av Ölands största våtmarker och innehåller en blandning av olika slags naturtyper allt från öppet vatten till torra betesmarker. Vid restaureringen i början på 2000-talet skapades flera lättillgängliga stigar med rastplatser och fågeltorn i kanterna av mossen. I området kan man se inte mindre än ett 20-tal olika slags orkidéer.

Blommande gullvivor i Hörninge mosse
Slingrande kostig i kanten av mossen
Gammal inhägnad för betesdjuren där taggtråd fått ersätta den kullfallna stenmuren
Ett rejält fågeltorn som står stadigt på kalkstensblock underlättar för fågelskådaren
Krutbrännare är en av alla de olika arter av orkidéer som finns vid mossen
Orkiden Skogsknipprotens blommor ser i närbild ut som små roliga ansikten
Vinter vid den del av mossen i söder som kallas Kärrhålorna
Januarisolen går ner över den isbelagda mossen

Flera bilder från Hörninge mosse naturområde finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star