Lindreservatet

Lindreservatet strax utanför samhället Byxelkrok på norra Öland är ett område med löväng, ädellövskog och alvarsmark. Markfloran är rik och genom reservatet löper an strövstig vilken gör området lätt tillgängligt.

Skylt som visar vägen in i Lindreservatet
Vacker strövstig i reservatet
Som sig bör finns det en mäktig lind i Lindreservatet
Lindens blad känns igen på dess hjärtform
Mäktig spärrgrenig ek som tyder på att den fått växa fritt utan andra påträngande träd
I ängsmarkerna växer på vår och sommar mängder med blommor

Flera bilder från Lindreservatet naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Lindreservatet naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star