Alvlösa alvar

Alvlösa alvar på sydvästra Öland är ett öppet alvar med sparsam vegetation främst med låga enbuskar. Det finns ingen väg till alvaret men det är ändå relativt lätt att nå. Man får gå till fots via Parteby alvar som finns alldeles norr om Alvlösa alvar. Parkeringsplats finns utmed väg 136 strax norr om byn Alvlösa. Även om alvaret är ett kargt landskap finns det i de östra delarna intressanta partier som våtmark, fornlämning och kulturminne i form av en gammal fårvaktarkoja.

Alvlösa alvar är en del av Stora Alvaret och av Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap.

Typiskt för Alvlösa alvar är den mycket sparsamma vegetationen som främst består av låga enbuskar
Vackert åldrad stenmur
Kostig med två filer vittnar om att betesdjur håller marken öppen
Stätta för passage mellan Parteby och Alvlösa alvar
Längst ut i öster på alvaret finns denna tuviga våtmark
Majviva är en av de växter som finns i de fuktigare delarna på alvaret
Kulturlämning i form av resterna av en gammal fårvaktarkoja
Ölandssolvändan, Ölands landskapsblomma trivs på alvaret
Masklav är en udda lav som i Sverige bara finns i fjälltrakterna och på Öland och Gotland

Flera bilder från Alvlösa alvar finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Alvlösa alvar naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star