Vanserum – Bäck

Byarna Vanserums och Bäcks utmarker innehåller en mängd olika naturtyper såsom lövskog, alvarsmark, mossar, bäckar mm. Det är ett mosaikartat landskap i Ölands mittland med den stora Lindsmossen längst i söder. Här finns också flera fornlämningar.

Vårsolen lyser över en de tuviga våtmarkerna i naturreservatet
En liten bäck slingrar sig fram genom lövskogen
Våtmarksområdet Lindsmossen i den södra delen
Bogislavs grav, en fornlämning på alvarsmark i Södra Bäcks utmarker. Ett alvar i den Öländska ödemarken dit det inte leder några vägar.
Orkidéerna Sankt Pers Nycklar bryter av grönskan i lövskogsområdet
Ängsbräsma i morgondagg i ett av reservatets fuktiga partier
Nattviol på väg att slå ut i lite torrare gräsområde

Flera bilder från Vanserum – Bäck naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Vanserum – Bäck naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star