Holmetorp

Holmetorp naturreservat i närheten av Algutsrum är en ädellövskog i Ölands mittlandsskog. Reservatet består av tre skilda delar i det mosaikartade landskapet och innehåller utöver värdefull natur också en del fornlämningar.

Informationstavlan vid Holmetorps naturreservat
Reservatet är beläget i ett mosaikartat landskap med lövskogar och odlade marker
I naturreservatet finns fornminnen i form av rester av stensträngar och husgrunder
Under tidig vår är det vårlöken som dominerar i markfloran

Flera bilder från Holmetorp naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Holmetorp naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star