Naturreservat på Öland

Böda prästgård

Böda prästgård Naturreservat består av 3 delar, alla centralt belägna i Böda tätort vid kyrkan och hamnen. Här finns ett av Ölands största bestånd a riktigt gamla ekar.

Stätta och informationstavla vid ingången till ett av reservatsområdena
Här finns ett av Ölands finaste bestånd av gamla ekar
Den fina ekhagen alldeles vid kyrkan i Böda
Ett av de gamla ek skeletten som är så viktiga för insektslivet
Betesdjur håller markerna öppna. Här är det alpackor som betar.

Flera bilder från Böda prästgård naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Böda prästgård naturreservat.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star