Albrunna alvar

Albrunna alvar på sydvästra Öland är lätt att besöka. Mitt i byn Albrunna vid det s.k. Albrunna torg utmed väg 136 finns informationsplats och stätta så att man direkt kommer ut på alvaret som till stora delar är ett grusalvar men uppvisar fin grönska under våren. Det finns en kort markerad led från torget till det intilliggande Albrunna kalkbrott, numera nerlagt och fövandlat till en vacker insjö, Stensjön.

Albrunna alvar är en del av Stora Alvaret och av Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap.

Vid ingången till Albrunna alvar naturreservat på södra Öland
Betande ungdjur i det öppna landskapet
Betesdjur på alvaret alldeles intill bebyggelsen i byn Albrunna
Rödhaken trivs bland enbuskarna på alvaret
Stätta vid en passage över en gammal kalkstensmur
Det gamla kalkstensbrottet i Albrunna har förvandlats till en vacker insjö

Flera bilder från Albrunna alvar naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Albrunna alvar naturreservat.

.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star