Dalby lund

Dalby lund är en sydöländsk ädellövskog som på senare tid dessvärre drabbats av almsjuka och askskottssjuka i stor omfattning. På våren är lunden särskilt sevärd med bl.a. mängder av blommande hålnunneört.

På väg till ädellövskogen Dalby lund
Vårgrönska vid en brukningsväg genom Dalby lund
Almar angripna av almsjukan i den tidigare så fina almskogen
Hålnunneört är något av karaktärsart i markfloran under våren
Gammal mossbelupen stenvalvsbro som passeras på väg till naturreservatet

Flera bilder från Dalby lund naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Dalby lund naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star