Borgs by – Gråborg

Borgs by är ett levande kulturarv där man behåller det gamla odlingslandskapet genom traditionella brukningsmetoder i ängar och hagar. Här finns också fornborgen Gråborg som ofta får ge namn åt hela området. Byn ägs av Kungliga Vitterhetsakademien som håller området tillgängligt för allmänheten bl.a. genom väl iordninggjorda strövstigar, grillplats, skyltar m.m. Byn är inget naturreservat i formell mening men är öppet för allmänheten och ett mycket populärt besöksmål på Öland.

Brukningsvägen till en av ängarna med gamla kalkstensflisor som dikesöverfart
Spång vid en våtmark under tidig vår
Solnedgång vid en av beteshagarna
Vitsippetid
Vårgrönska i en av ängarna
Kolugnt i en beteshage sommartid
Höstfärger med betande häst vid fornborgen
Märklig sten som ibland används som offersten
Betesdjur i vinterlandskap
Vinter vid ruinerna efter Sankt Knuts kapell
Portal vid den gamla fornborgen Gråborg

Länk till Kungliga Vitterhetsakademiens information om Borgs by.

Flera bilder från Borgs by naturområde finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star