Möckleby – Gårdstorp alvar

Möckleby – Gårdstorp alvar är ett vidsträckt alvar och ett av de större naturrreservaten mitt i Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap. Man når alvaret via en brukningsväg från väg 136 på Ölands västra sida.

Sommarblommor vid stättan in till Möckleby – Gårdstorp alvar
En bra brukningsväg leder besökaren in till det vidsträckta alvaret
Vårgrönska vid en passage långt ute på det Stora alvaret
Stenskvättan är alltid närvarande i dessa alvarsmarker
Maskrosorna lyser upp brukningsvägen i naturreservatet

Flera bilder från Möckleby – Gårdstorp alvar naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Möckleby – Gårdstorp alvar naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star