Åby sandbackar

Inte långt från Sandby på östra Öland finns detta naturreservat som är en unik naturbetesmark med mest sandjord där flera sällsynta växter och insekter trivs. Utöver de öppna beteshagarna är reservatet till vissa delar bevuxet med tallskog.

Naturreservatet Åby sandbackar
Lugnt i beteshagen vid Åby sandbackar
Marken består i huvudsak av sand i naturreservatet
Hösten har gjort sitt i intåg i Åby sandbackar
Naturmiljön med sanddyner i naturreservatet

Flera bilder från Åby sandbackar naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Åby sandbackar naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star