Karum

I Karum naturreservat återskapar man ett gammalt odlingslandskap bl.a. för att bevara ett antal hotade växter. Den berömda skeppssättningen Noaks Ark finns också inom reservatet.

Inom Karum naturreservat finns det gott om fornlämningar som här i form av resta stenar
I alvarsmarkerna blommar orkidéerna i överflöd
Betande får är en del av landskapsbilden på Karums alvar
Coolt får betraktar besökaren intresserat
Vackra höstfärger vid en av de strövstigar som finns i naturreservatet
Stätta över en gammal stenmur vid en av de väl iordninggjorda stigarna i reservatet
I den täta lövskogen finner man på våren parasitväxten vätteros

Flera bilder från Karum naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Karum naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star