Horns Kungsgård

Horns Kungsgård är ett av Ölands största och mest omväxlande naturreservat. Här finns bl.a. klippkust med fantastisk utsikt över Kalmarsund, lövskogar, öppna betesmarker och Ölands största insjö Hornsjön.

Kungsgården har anor från Gustav Vasas tid. En välbevarad gammal magasinsbyggnad i anslutning till gårdscentrum.
Lövsprickningstider vid en väg genom naturreservatet
Rastplats i den del av området som kallas Skogsgärdet
Kungsgården har en egen väderkvarn i en av beteshagarna
Betesdjuren, här formerade på linje, gör ett bra arbete för att hålla landskapet öppet
Klosterholmen vid Hornsjöns strand
Fågeltornet vid Klosterholmen ger bra utsikt över vassområdet vid sjön
I lövskogsområdena finns insprängda våtmarker
Skrotstenen vid Horns udde vittnar om den tidigare stenbrytning som skett i området
På vintern kan det bildas intressanta isformationer vid bergklinten utefter kusten

Flera bilder från Horns Kungsgård naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Horns Kungsgård naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star