Rösselkärret

I södra delen av mittlandsskogen, i närheten av byn Tävelsrum, finns naturreservatet Rösselkärret som som består av en artrik våtmark i ädellövskog. För den som besöker det här naturreservatet gäller det att hålla koll på var man går för att sedan kunna hitta tillbaka igen. Mittlandsskogen är tät och snårig och särskilt under sommaren kan det vara svårt att orientera sig i grönskan.

Alldeles söder om Rösselkärret finns den gamla ödebyn Eriksöre – Österskog som är ett måste att besöka när man är i dessa trakter. Se vårt blogginlägg om ödebyn.

Informationstavla vid ingången till naturreservatet
Fina höstfärger i Rösselkärret
Skylt med info om naturreservat i den tätvuxna skogen
En mossbevuxen gammal stenmur, vackert inslag i lövskogen
Vårgröna krusbärsbuskar vid en ödeby i den öländska mittlandsskogen

Flera bilder från Rösselkärret naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Rösselkärret naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star