Skeppersäng

Mitt i Bödaskogen finns Skeppersäng naturreservat vid byn Getterum. Reservatet är till stor del äldre tallskog med grova träd och mycket död ved. Reservatet består av tre delar varav den norra är lätt tillgänglig med en parkeringsplats utmed vägen till Grankullavik.

Död ved i Skeppersäng naturreservat i Bödaskogen
Blommande vägkant vid naturreservatet
Insektsskadad gammal trädstam
Orkidén Vit skogslilja har ett starkt fäste i Skeppersäng
Reservatet är också bra växtplats för lingon

Flera bilder från Skeppersäng naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Skeppersäng naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star