Långrälla – Borg

Alldeles öster om den välkända fornborgen Gråborg finns detta naturreservat som är en del av mittlandsskogen på Öland. Till största delen består reservatet av hasselskog s.k. hässlen men här finns också en mosse, Borgmossen.

Skylten med information om naturreservatet är placerad vid ett tätt hässle
Det finns också röjda och öppna betesmarker i reservatet
Tidig vårmorgon i naturreservatet
En mossbevuxen gammal grindstople vittnar om tidigare generationers aktiviteter
Gulsipporna blommar i överflöd på våren
Har man tur kan man få se tranor i Borgmossen, det gäller bara att avlägsna sig lika försiktigt som man letade sig fram till mossen
Vårsolen lyser vid en av de vackert mossbelupna gamla stenmurarna i naturreservatet

Flera bilder från Långrälla – Borg naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Långrälla – Borg naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom direktlänkarna Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star