Hönstorp

Hönstorp naturreservat är en del av Ölands mittlandsskog. Reservatet är till största delen en artrik ädellövskog med stort inslag av ekar. Flera s.k. spärrgreniga ekar finns i området.

Redan vid ingången till naturreservatet välkomnas man av nyfikna får som verkar se fram emot en stunds sällskap i beteshagen
Ekskog med en gammal mossbevuxen stenmur i Hönstorps naturreservat
Gammal fägata med mossbelupna stenmurar och en grind som sett sina bästa dagar
Bland de första vårfåglarna som dyker upp i naturreservatet är taltrasten
Många av träden är bevuxna med murgröna som sakta men säkert dödar sin värdväxt

Flera bilder från Hönstorp naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Hönstorp naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star