Hjälmstad sjömarker

Hjälmstad sjömarker vid Föra på nordöstra Öland är ett litet naturreservat som utgör en del av det sammanhängande området med naturreservat mellan Södvik och Östra Vässby. Hela reservatet består av naturbetesmark.

Vid den västra delen av reservatet finns informationstavla och stätta så att man kan komma in i betesmarken
Längst i väster är betesmarken av hagkaraktär med bl.a. lummiga björkar
Längre österut är det magrare marker. Stenmurarna vittnar om att det varit djurhållning i dessa marker sedan lång tid tillbaka.
Sjömarkerna innehåller också en del våtmarker med öppet vatten i vart fall på våren

Flera bilder från Hjälmstad sjömarker naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Hjälmstad sjömarker naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star