Idegransreservatet


Idegransreservatet är ett barrskogsområde inom Ekopark Böda på norra Öland som planterats med för Bödaskogen främmande trädslag. Området är delvis av urskogskaraktär där det inte är särskilt lättillgängligt men det finns en strövstig och en rastplats i anslutning till områdets bilparkering.

Vägen Grindlinjen som leder till Idegransreservatet i Bödaskogen
Stig genom det trolska Idegransreservatet
Idegranskvist i närbild
Den gamla rastplatsen smälter väl in i den urskogsartade miljön

Flera bilder från Idegransreservatet naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Idegransreservatet naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos genom dessa direktlänkar: Olandsfokus/Kennerth Kullman eller Cilla/Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star