Beijershamn naturreservat

Beijershamn naturreservat är ett av Ölands mest lättillgängliga och populära naturområden. Det gamla hamnprojektet från 1800-talet strax söder om Färjestaden har utvecklats till ett eldorado för fåglar och fågelskådare. Här finns väl iordningställda strövstigar, fågeltorn och informationsplatser som gör området intressant för såväl den inbitne fågelskådaren som för den allmänt naturintresserade söndagsflanören. Betesdjur hjälper till att hålla markerna öppna. Bidragande orsaker till områdets popularitet är säkert dess närhet till Ölandsbron och att det finns parkeringsplats med serviceanordningar mitt i reservatet. Ett område som är intressant oavsett årstid.

Fågelskådare på väg ut på den långa piren i Beijershamn

Nyanlända tofsvipor flyger över maderna i Beijershamn – ett säkert vårtecken

Marken i lövskogen i öster är täckt av vitsippor under tidig vår

I en skogsglänta lyser blommande backsippor upp marken

Informativa bilder och texter om de fåglar man kan se från plattformen vid den södra maden i naturreservatet

Kvällsvandring i Beijershamn naturreservat

Betesdjuren trivs i våtmarkerna kring piren

Knölsvan simmar i lugnt vatten en av de dagar då himmel och hav flyter samman

Ett av fågeltornen vid Beijershamn

Även vintertid bjuder Beijerhamn på fina naturupplevelser

Flera bilder från Beijershamn naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Beijershamn naturreservat.

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos. Direktlänkar: Olandsfokus / Kennerth Kullman eller Cilla / Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star