Gårdby alvar naturreservat

Gårdby alvar är den del av Stora Alvaret som finns allra längst i nordost. Här finns en skarp gräns mellan alvarsmark och mittlandsskogen som sedan tar vid norrut. För att vara ett naturreservat är Gårdby alvar ovanligt svårtillgängligt, det finns till exempel ingen bilväg till alvaret. Vill man inte vandra kan man cykla dit men då med cykel av det robustare slaget. Det är ett alvar där naturen varierar en hel del. Här finns typisk alvarsmark med enbuskar men också fuktiga partier, vålmående björkdungar, hällmarksalvar och mark med lite tjockare jordlager alldeles intill gränsen mot mittlandsskogen.

Gårdby alvar är en del av Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap.

Typisk miljö med en ensam björk i det öppna landskapet på Gårdby alvar

Det finns också partier med s.k. hällmarksalvar där berggrunden av kalksten är synlig

Maskrosorna är riktigt vackra där de lyser upp det karga landskapet

Skelett av en enbuske påminner om den tuffa och torra miljön på alvaret

Bergskrabba, en sydlig växt som i Sverige bara finns på Gotland och Öland, trivs på Gårdby alvar

Bergskrabban är vackert indigo färgad, en blandning mellan blått och violett

Alvarets gräns i norr mot mittlandsskogen erbjuder lite bördigare marker där gullvivorna funnit sin växtplats

En fårhage är granne med Gårdby alvar i norr

Stig i mittlandsskogen i närheten av Gårdby alvar

Lövsprickningstider vid en brukningsväg som leder till Gårdby alvar

Flera bilder från Gårdby alvar finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Gårdby alvar naturreservat

Alla våra bilder kan licensieras hos den svenska bildbyrån Mostphotos. Direktlänkar: Olandsfokus / Kennerth Kullman eller Cilla / Birgitta Kullman

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star